• Wstęp do kursu

  • Lekcja 1

   2 minuty
 • Wprowadzenie

  • Lekcja 1

   7 minut

   Poznaj podstawy pracy z MS Project oraz zapoznaj się z niezbędnymi terminami ułatwiającymi dalszą pracę z programem.

 • Definiowanie projektu

  • Lekcja 1

   8 minut

   W tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób zdefiniować projekt.

  • Lekcja 2

   11 minut

   W tej lekcji dowiesz się w jaki sposób utworzyć właściwy kalendarz dla swojego projektu.

  • Lekcja 3

   6 minut

   W tej lekcji poznasz w jaki sposób na wykresie Gantta przedstawić wyjątki, czyli dni wolne oraz niestandardowe godziny pracy.

  • Lekcja 4

   10 minut

   Poznaj metody zarządzania zadaniami w MS Project.

  • Lekcja 5

   10 minut

   Sprawdź jaj modyfikować oraz rozszerzyć informacje o zadaniu.

  • Lekcja 6

   18 minut

   W tej lekcji dowiesz się jak utworzyć osobne kalendarze dla poszczególnych zadań.

  • Lekcja 7

   9 minut

   Poznaj elementy tworzenia projektów, wpływające na czytelny, dokładny i przejrzysty sposób prezentacji naszych zadań.

  • Lekcja 8

   5 minut

   W tej lekcji dowiesz się jak modyfikować harmonogram zawierający zadania sumaryczne.

 • Definiowanie relacji i ograniczeń dla zadań

 • Wprowadzanie informacji o zasobach

 • Przeglądanie informacji o projekcie oraz analiza kosztów

  • Lekcja 1

   24 minut

   Zobacz jak zarządzać najistotniejszym aspektem w MS Project - a mianowicie kosztami.

 • Kontrola realizacji projektu

  • Lekcja 1

   10 minut

   Dowiedz się jak za pomocą MS Project kontrolować stopień realizacji zdefiniowanego projektu.

  • Lekcja 2

   6 minut

   Naucz się drukowania poszczególnych plansz projektu oraz tworzenia raportu wizualnego.

MS Project

This content is protected, please login and enroll course to view this content!