Posługiwanie się skrótami, pozawala pracować szybciej i efektywniej dlatego na naszych szkoleniach Excel dla początkujących, możecie poznać wiele przydatnych skrótów. Dziś przedstawimy 10 skrótów klawiaturowych, naszym zdaniem bardzo pomocnych przy pracy w Excelu. Skupimy się na skrótach rzadziej spotykanych, pominiemy więc skróty takie jak Ctrl + C lub Ctrl + P, które można spotkać nie tylko w Excelu.

Ctrl + T – tworzenie tabeli

Po wybraniu tej kombinacji klawiszy dostaniemy okno, w którym trzeba będzie podać zakres danych, na podstawie których ma być utworzona tabela. Jeśli aktywną komórką przed wciśnięciem Ctrl + T była jedna z komórek, które w tabeli mają się znaleźć, to Excel domyślnie podpowie nam cały obszar zawierający tą komórkę jako ten, na podstawie którego ma być stworzona tabela.

Shift + F11 – dodawanie nowego arkusza w skoroszycie

Nowy arkusz zostanie wstawiony z lewej strony bieżącego arkusza.

Ctrl + Shift + strzałka – zaznaczanie zakresu od bieżącej komórki do końca zakresu wskazanego przez odpowiednią strzałkę

Np. Ctrl + Shift + strzałka w dół powoduje zaznaczenie wszystkich komórek zakresu w dół począwszy od bieżącej komórki. Po wybraniu takiej kombinacji, zostaniemy przeniesieni z widokiem arkusza na koniec zaznaczonego zakresu. Dlatego może się także przydać kolejny skrót.

Ctrl + Backspace – przechodzenie na początek zaznaczonego zakresu

Ta kombinacja klawiszy przenosi widok arkusza w miejsce, w którym znajduje się komórka, od której zaczynaliśmy zaznaczanie (oczywiście zaznaczenie się nie zmienia).

Ctrl + 1 – otwieranie okna dialogowego „Formatowanie komórek”

Po wybraniu tej kombinacji dostaniemy następujące okno:

Posługiwanie się skrótami, pozawala pracować szybciej i efektywniej dlatego na naszych szkoleniach Excel dla początkujących, możecie poznać wiele przydatnych skrótów. Dziś przedstawimy 10 skrótów klawiaturowych, naszym zdaniem bardzo pomocnych przy pracy w Excelu. Skupimy się na skrótach rzadziej spotykanych, pominiemy więc skróty takie jak Ctrl + C lub Ctrl + P, które można spotkać nie tylko w Excelu.

Ctrl + T – tworzenie tabeli

Po wybraniu tej kombinacji klawiszy dostaniemy okno, w którym trzeba będzie podać zakres danych, na podstawie których ma być utworzona tabela. Jeśli aktywną komórką przed wciśnięciem Ctrl + T była jedna z komórek, które w tabeli mają się znaleźć, to Excel domyślnie podpowie nam cały obszar zawierający tą komórkę jako ten, na podstawie którego ma być stworzona tabela.

Shift + F11 – dodawanie nowego arkusza w skoroszycie

Nowy arkusz zostanie wstawiony z lewej strony bieżącego arkusza.

Ctrl + Shift + strzałka – zaznaczanie zakresu od bieżącej komórki do końca zakresu wskazanego przez odpowiednią strzałkę

Np. Ctrl + Shift + strzałka w dół powoduje zaznaczenie wszystkich komórek zakresu w dół począwszy od bieżącej komórki. Po wybraniu takiej kombinacji, zostaniemy przeniesieni z widokiem arkusza na koniec zaznaczonego zakresu. Dlatego może się także przydać kolejny skrót.

Ctrl + Backspace – przechodzenie na początek zaznaczonego zakresu

Ta kombinacja klawiszy przenosi widok arkusza w miejsce, w którym znajduje się komórka, od której zaczynaliśmy zaznaczanie (oczywiście zaznaczenie się nie zmienia).

Ctrl + 1 – otwieranie okna dialogowego „Formatowanie komórek”

Po wybraniu tej kombinacji dostaniemy następujące okno:

Alt + Enter – wprowadzanie danych w nowym wierszu w tej samej komórce

Tej kombinacji użyjemy po tym, jak wprowadzimy dane w pierwszym wierszu komórki. Jej użycie pozwoli nam wpisywać dane w nowym wierszu, jednak nie przechodząc do nowej komórki. Unikamy w ten sposób konieczności scalania komórek.

Ważne jednak jest to, że do tej kombinacji używamy lewego przycisku Alt.

Ctrl + Home – przechodzenie na początek arkusza

Po wybraniu tej kombinacji aktywną komórką stanie się komórka A1.

Ctrl + Shift + 1 – włączanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku i separatorem tysięcy dla zaznaczonych danych

Analogiczne skróty to: Ctrl + Shift + ~ (tylda) dla włączenia formatu ogólnego, , Ctrl + Shift + 2 dla włączenia formatu czasu, Ctrl + Shift + 3 dla włączenia formatu daty, Ctrl + Shift + 4 dla włączenia formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku, Ctrl + Shift + 5 dla włączenia formatu procentowego, Ctrl + Shift + 6 dla włączenia formatu naukowego

Ctrl + Page Down / Page Up – przełączanie się pomiędzy arkuszami w skoroszycie

Kombinacja Ctrl + Page Up przeniesienie nas na arkusz znajdujący się na lewo od bieżącego arkusza, natomiast kombinacja Ctrl + Page Down – na arkusz znajdujący się na prawo od arkusza bieżącego.

Ctrl + A – zaznaczanie całego arkusza. Jeśli jednak aktywną komórką jest komórka zawierająca dowolne dane, to kombinacja Ctrl+ A spowoduje zaznaczenie bieżącego obszaru danych.