Jak przekształcić jabłko rastrowe w arcydzieło wektorowe

Grafika
Adobe Illustrator

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak graficy komputerowi tworzą tak realistyczne obrazy wektorowe? Czy kiedykolwiek marzyliście o stworzeniu takich dzieł sztuki samodzielnie? W tym artykule przedstawię Wam jedno z najbardziej fascynujących narzędzi programu Adobe Illustrator: narzędzie siatki (Mesh Tool)

Narzędzie siatki to potężne narzędzie, które umożliwia tworzenie realistycznych obiektów wektorowych poprzez kolorowanie i cieniowanie. Jego możliwości pokażę na przykładzie projektu czerwonego jabłka.

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć pracę uruchamiamy program Adobe Illustrator i tworzymy nowy dokument. Możemy to zrobić, wybierając Plik (File) z górnego menu, a następnie Nowy (New).

 

Dla naszych celów wybierzmy rozmiar A4, który będzie wystarczający.

Pamiętajmy, że Illustrator to program wektorowy, co oznacza, że niezależnie od rozmiaru naszego dokumentu, nasze obrazy zawsze będą wyglądać ostro i czysto. To jedna z wielu zalet pracy z grafiką wektorową.

Kiedy mamy już utworzony nowy dokument, potrzebujemy zaimportować obraz rastrowy zawierający jabłko. Możemy to zrobić, wybierając z górnego menu Plik (File) opcję Umieść (Place).

 

Jabłko rastrowe będzie naszym modelem, na podstawie którego będziemy tworzyli jego kopię wektorową. Pobieramy z Internetu odpowiedni obrazek czerwonego jabłka, który chcemy przekształcić w obiekt wektorowy. Tutaj najlepiej wykorzystać jeden z bezpłatnych banków zdjęć np. unsplash.com, freepik.com.

Jeżeli zaimportowany obrazek rastrowy będzie za duży użyj narzędzia Zaznacz i łapiąc za narożnik obrazka zmniejsz go do odpowiedniego rozmiaru tak, aby zmieścił się na wybranym formacie A4. Aby zmniejszyć obrazek proporcjonalnie trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT podczas zmniejszania.

Następnie po zaimportowaniu obrazu, zmień nazwę warstwy na „Jabłko rastrowe”.

Następnie zablokuj warstwę, na której znajduje się obraz rastrowy. Możemy to zrobić, klikając z lewej strony nazwy warstwy w panelu Warstwy (Layers) tak aby pojawił się symbol kłódki. Ten ważny krok pomoże nam skupić się na tworzeniu kształtu jabłka, nie martwiąc się o przypadkowe przesunięcie obrazu.

Tworzenie kształtu jabłka narzędziem Pióro

Stworzenie kształtu jabłka wymaga sporo pracy. W tym celu użyjemy popularnego narzędzia Pióro (Pen Tool).

Najlepiej od razu utwórz nową warstwę „Jabłko wektorowe” za pomocą przycisku w dolnym prawym rogu panelu warstwy.

Narzędzie Pióro znajduje się w lewym panelu narzędzi. Musimy postarać się jak najdokładniej odwzorować kształt jabłka z obrazka. Pamiętajmy, że nawet jak kształt nie będzie idealny, powinien być bardzo podobny. Używanie narzędzia Pióra może być początkowo trochę skomplikowane, ale z czasem każdy jest w stanie opanować tę umiejętność.  Najważniejsze to zachować cierpliwość i zdobyć jak najwięcej praktyki.

Narzędzie Pióro to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi w Adobe Illustrator. Pozwala ono na tworzenie dowolnych kształtów poprzez rysowanie ścieżek z punktami kotwiczącymi, które mogą być następnie edytowane. W kontekście naszego jabłka, Pióro pozwoli nam na stworzenie precyzyjnego konturu, który będzie podstawą dla naszej siatki Mesh Tool.

Jednym z kluczowych aspektów pracy z Piórem jest umiejętność wyciągania linii pomocniczych. Linie pomocnicze (handle) pozwalają na kontrolowanie kształtu krzywej między punktami kotwiczącymi. Po kliknięciu i przeciągnięciu punktu kotwiczącego, wyciągamy linię pomocniczą, która decyduje o kształcie krzywej. Długość i kierunek linii pomocniczych wpływają na kształt krzywej, co pozwala na tworzenie bardzo precyzyjnych kształtów.

Podczas tworzenia kształtu jabłka, linie pomocnicze pozwalają na stworzenie gładkich, naturalnie wyglądających krzywych, które idealnie odwzorowują kształt. Pamiętajmy, że linie pomocnicze można edytować w dowolnym momencie, co daje nam dużą elastyczność i kontrolę nad kształtem naszego obiektu.

Można również wykorzystać sposób alternatywny w tworzeniu kształtów wektorowych, który polecam mniej doświadczonym użytkownikom, polegający na rozpoczęciu od narysowania jednego z podstawowych kształtów (np.: narzędzie rysowania elipsy) a następnie wymodelowaniu szczegółów z wykorzystaniem następujących narzędzi:

  • Zaznaczanie bezpośrednie (biała strzałka w panelu narzędzi po lewej stronie),
  • Dodawanie/odejmowanie punktów kontrolnych (pióro z plusikiem/minusikiem),
  • Narzędzie punkt kontrolny (zmienia typ punktów kontrolnych na )

 

 

Rysując elipsę można ją jednocześnie przesuwać poprzez chwilowe naciśnięcie i przytrzymanie klawisza spacji.

Po narysowaniu elipsy wyłączamy w panelu po lewej stronie jej wypełnienie aby lepiej widzieć kształt jabłka. W tym celu klikamy dwukrotnie obok nazwy warstwy i w małym okienku dialogowym wyłączamy opcję o nazwie „Podgląd”

 

Następnie za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie możemy wstępnie przesunąć cztery punkty elipsy, nasuwając je nieco dokładniej na krawędź jabłka w najbardziej charakterystycznych wypukłych punktach.

W kolejnym kroku dodajemy dodatkowe punkty kontrolne narzędziem „Pióro z plusikiem”. Punkty te dodajemy w dolnej części jabłka gdzie linia kształtu dynamicznie się zmienia (w środku linii wypukłych lub wklęsłych)

Następnie przesuwamy te punkty za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie zgodnie z linią kształtu jabłka.

Niekiedy w przypadku wgłębień w linii kształtu jabłka konieczne może okazać się przekształcenie punktu kontrolnego na narożny (Narzędzie punkt kontrolny).

 

 

Na przedstawionym rysunku taka sytuacja ma w szczególności miejsce w dolnej części jabłka, gdzie wzdłuż krawędzi znajdują się dwa wgłębienia. W tym celu, aby zmienić narzędzie na Punkt kontrolny zastosuj skrót klawiszowy SHIFT+C (ikona kursora zmieni wygląd) i następnie kliknij na wybranym punkcie, aby go przekształcić na narożny.

 

Gdy przekształcisz wybrany punkt na narożny naciśnij klawisz A aby wrócić do narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Punkt narożny charakteryzuje się tym, że nie posiada wystających linii pomocniczych.

Za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie zaznacz teraz kolejny punkt znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przekształconego punktu narożnego (z lewej) i wymodeluj krzywą za pomocą wystających linii pomocniczych. To samo zrób z punktem znajdującym się na prawo od przekształconego punktu narożnego. Następnie zmodyfikuj położenie linii pomocniczych wszystkich pozostałych punktów kontrolnych.

 

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie domyślnie modyfikuje położenie obu linii pomocniczych jednocześnie. Aby wyłączyć symetryczność modyfikacji po złapaniu za linię pomocniczą należy kliknąć klawisz ALT, dzięki czemu będziesz mógł bardziej precyzyjnie wpływać na kształt krzywych (edytować każdą z obu linii pomocniczych niezależnie).

Zastosowanie narzędzia Siatka (Mesh Tool)

Teraz przychodzi czas na prawdziwą magię – narzędzie Mesh Tool. Narzędzie to znajduje się w lewym panelu narzędzi i wygląda jak siatka.

 

Włączamy wypełnienie kształtu jabłka dowolnym kolorem. W tym celu klikamy dwukrotnie obok nazwy warstwy Jabłko wektorowe i zaznaczamy z powrotem opcję Podgląd.

Następnie klikamy na kształcie jabłka np. w miejscu w którym odbija się od niego światło, aby utworzyć pierwszy punkt siatki.

Przed tworzeniem kolejnych punktów ponownie wyłączmy Podgląd dla warstwy po której rysujemy dzięki temu będziemy lepiej widzieć powierzchnię jabłka rastrowego.

Utwórzmy punkty narzędziem Mesh Tool tak aby powstało około 6-8 linii pionowych i około 6-8 poziomych. Najlepiej to zrobić, klikając na kształt w miejscach, w których chcemy utworzyć punkty – równomiernie oddalonych od siebie nawzajem. W szczególności należy zadbać aby punkty znalazły się w miejscach kluczowych np.:  w środku miejsc odbić światła od powierzchni jabłka.

Każdy utworzony punkt na siatce reprezentuje miejsce, w którym możemy zastosować dowolny kolor. Siatka ta jest jak płótno, na którym będziemy malować nasze jabłko. Możemy dodawać, usuwać i przesuwać punkty siatki, aby uzyskać dokładnie taki kształt i kolor, jakiego chcemy. To jest prawdziwa siła narzędzia Mesh Tool – pozwala na tworzenie niesamowicie realistycznych obiektów wektorowych poprzez precyzyjne kolorowanie każdego punktu na siatce.

Mając wyłączony podgląd warstwy, wybieramy punkt na siatce narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie i używamy narzędzia Kroplomierz (Eyedropper Tool), aby wybrać kolor z oryginalnego obrazka jabłka.

 

Powtarzamy ten proces dla każdego punktu na siatce, starając się jak najdokładniej odwzorować kolory jabłka.

 

Możemy szybko przełączać się pomiędzy narzędziem Zaznaczania bezpośredniego a Kroplomierzem za pomocą klawisza CTRL. W tym celu mając aktywne narzędzie kroplomierz naciskamy klawisz CTRL obserwując jak ikona kursora zmienia się na białą strzałkę Zaznaczania bezpośredniego, którą możemy zaznaczyć kolejny punkt kontrolny

Siatka pozwala nam na tworzenie niesamowicie realistycznych obiektów wektorowych poprzez precyzyjne kolorowanie każdego punktu na siatce. Pamiętajmy, że możemy zawsze wrócić i dostosować kolory, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyniku.

Dodawanie cieniowania i oświetlenia

Dodajemy dodatkowe punkty na siatce, aby uzyskać bardziej szczegółowe cieniowanie i oświetlenie. Pamiętajmy, że im więcej punktów dodamy, tym bardziej szczegółowy stanie się obiekt. Eksperymentowanie oraz wypróbowywanie różnych kombinacji punktów i kolorów pozwoli uzyskać efekt, który nam się spodoba.

Cieniowanie i oświetlenie jest kluczowe w tworzeniu realistycznych obiektów wektorowych, więc poświęćmy na to wystarczająco dużo czasu.

Tworzenie szypułki i listka

Na koniec, używamy narzędzia Pióra (Pen Tool), aby stworzyć szypułkę jabłka. Możemy zastosować tę samą technikę kolorowania, co wcześniej. Pamiętajmy, aby dodać trochę cienia i oświetlenia, aby szypułka wyglądała bardziej realistycznie. Szypułka to ważny element jabłka, który dodaje mu trochę charakteru, więc nie możemy o niej zapomnieć.

Aby lepiej oddać strukturę powierzchni jabłka pokryjemy skórkę jabłka delikatnymi kropkami. Rysujemy na początek okrągłą kropkę z wykorzystaniem gradientu od białego do ciemnoczerwonego (ale półprzezroczystego). Zapisujemy ją jako symbol (grafika/symbol statyczny) i powielamy wielokrotnie z wciśniętym klawiszem ALT aby nadać odpowiednią fakturę skórce jabłka.

 

Tak powstałe kropki zaznaczamy. Aby zaznaczyć wszystkie kropki (symbole) wybieramy z górnego menu: Zaznacz->Jednakowe->Przykład Symbolu. Wszystkim wybranym kropkom zmniejszamy przezroczystość do ok 30-40%.

 

Na koniec dodajemy również płaską elipsę z gradientem od czarnego do białego aby zrobić cień pod jabłkiem.

Następnie przesuwamy cień tak aby znalazł się bezpośrednio pod jabłkiem tak jakby leżało ono na stole (a nie lewitowało w powietrzu).

Prace końcowe

Gdy kolorowanie jest zakończone odblokowujemy warstwę z oryginalnym obrazkiem i usuwamy go. Mamy teraz wektorowe jabłko, które wygląda prawie jak prawdziwe. Magia narzędzia Mesh Tool pozwoliła na stworzenie niesamowicie realistycznego obiektu wektorowego.

 

 

Podsumowanie

Narzędzie Siatka (Mesh Tool) w Adobe Illustrator to potężne narzędzie, które pozwala na tworzenie realistycznych obiektów wektorowych. Dzięki precyzyjnemu kolorowaniu i cieniowaniu, możemy tworzyć obrazy, które wyglądają jak prawdziwe. W tym artykule pokazaliśmy, jak używać narzędzia Mesh Tool, aby przekształcić obrazek czerwonego jabłka w obiekt wektorowy.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł pomógł zrozumieć, jak potężne i wszechstronne jest to narzędzie. Pamiętajmy, że nauka Illustratora to proces, który wymaga czasu i praktyki. Ale z odpowiednim przewodnikiem możecie stać się prawdziwymi mistrzami.

Podobne artykuły

Wszystkie artykuły