„Gwarancja przyswojenia wiedzy”

Nieustannie dostajemy od Was najwyższe oceny w ankietach i bardzo pozytywne informacje po szkoleniach. Nasze szkolenia prezentują najwyższą jakość – jesteśmy o tym przekonani, dajemy więc na nie gwarancję. Jeśli z jakiegoś powodu będziesz czuć niedosyt lub nie przyswoisz wiedzy tak jakbyś chciał – możesz bezpłatnie wziąć udział w szkoleniu o takim samym temacie we wskazanym przez nas terminie.

Jedyne, co musisz w takim przypadku zrobić to wypełnić krótką ankietę. Następnie zaproponujemy Ci ponowny, bezpłatny udział w takim samym szkoleniu.

Promocja łączy się z innymi promocjami

Regulamin

  1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja „Gwarancja przyswojenia wiedzy” zwana dalej Promocją.
  2. Promocją zostają objęte osoby, które zapisały się na szkolenie/a z pakietu obsługi MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Access) dostępne na stronie internetowej www.imperiumszkoleniowe.pl.
  3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest uiszczenie opłaty za pierwsze szkolenie oraz uczestnictwo w nim ze 100% frekwencją.
  4. Uczestnik chcący skorzystać z Promocji jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu maksymalnie w okresie 7 dni od daty zakończenia pierwszego szkolenia oraz wypełnienie ankiety przesłanej w odpowiedzi na zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
  5. Po upływie jednego z ww. terminów Imperium Szkoleniowe może odmówić uczestnikowi możliwości skorzystania z Promocji.
  6. Zgłoszenie chęci skorzystania z Promocji odbywa się mailowo pod adresem: biuro@imperiumszkoleniowe.pl.
  7. Po otrzymaniu wypełnionej ankiety Imperium Szkoleniowe zaproponuje uczestnikowi termin dodatkowego szkolenia.
  8. Uczestnik zapisany na ponowne szkolenie w ramach Promocji ma prawo do jednorazowej zmiany terminu szkolenia w formie pisemnej (e-mail) na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym wypadku jego uczestnictwo w szkoleniu uznaje się za potwierdzone. W przypadku niestawienia się na szkolenie dodatkowe – uczestnik traci możliwość skorzystania z Promocji.

Regulamin Promocji będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji na stronie internetowej Imperium Szkoleniowego www.imperiumszkoleniowe.pl.