Tworzenie dashboard-ów w Atlassian JIRA

Blog
JIRA
Dashboard

Co to jest dashboard?

Geneza słowa „dashbaord” pochodzi z przemysłu motoryzacyjnego gdzie oznacza deskę rozdzielczą w samochodzie, dostarczającą cały czas aktualnych, istotnych oraz niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego prowadzenia auta. Ta analogia bardzo mi się podoba i doskonale pokazuje ważność funkcji dashboardu. W narzędziach IT dashboardy szybko się przyjęły i pełnią analogiczną rolę tyle, że przeniesioną na grunt oprogramowania. Dobrze zestawione pokazują kluczowe informacje, korelacje i trendy, które pozwalają na podejmowanie szybkich decyzji a dzięki temu również szybszej realizacji celów stojących przed zespołami.

Dashboard lub mówiąc zamiennie puplit nawigacyjny to najczęściej jednostronny raport przedstawiający skumulowany zestaw najważniejszych danych w atrakcyjnej tj. „chwytliwej dla oka” formie graficznej. Zakres prezentowanych danych oczywiście zawsze w pełni zależeć będzie od autora, ale najcześciej przedstawia metryki, wskaźniki projektowe, obciążenie pracą lub inne informacje istotne dla finalnego powodzenia danej usługi, projektu lub szerzej produktu czy programu.

 

Atlassian również skrzętnie wykorzystał tą koncepcję i dał użytkownikom narzędzia Jira możliwość kreowania własnych dashboardów. Dashboardy służą tu do wyświetlania na jednym ekranie, danych przy pomocy gadżetów i w ramach konfigurowalnego układu strony. Dzięki temu pulpity nawigacyjne mogą pełnić funkcję szybkiego podglądu aktualnego stanu zadań, bieżących wartości metryk projektowych, strony raportowej całego przedsięwzięcia czy podglądu na sprawy bieżące. Zgodnie z istotnością danych w samochodzie tak i tu wszyscy uczestnicy danego projektu powinni często spoglądać na dashbaord i w oparciu o wskazywane tam dane, przystępować do dalszych prac.

Jak stworzyć własny dashboard?

Aby wyświetlić dostępne pulpity nawigacyjne należy skorzystać z górnego menu:

 

Dashboards >> View all dashboards (otrzymamy listę dashboardów)

 

Jeśli nie stworzylismy jeszcze ani jednego dashboardu lub nasz użytkownik nie ma uprawnień do żadnego instniejącego dashboardu, wówczas musimy stworzyć własny od poczatku. Pulpity nawigacyjne są genialne w swojej prostocie i pozwalają się tworzyć w bardzo intuicyjny sposób. Każda osoba po zalogowaniu się do narzędzia, otrzyma możliwość stworzenia własnego dashboardu.

Okno do tworzenia dashboardu. Źródło: opracowanie własne

Każda osoba chcąca uzyskać obszerną perspektywę wielu projektów będzie mogła stworzyć wiele pulpitów nawigacyjnych, prezentujacych dane w ustrukturyzowany sposób dla każdego z projektów lub jeden pulpit agregujacy dane z wielu projektów (symulacja wielu projektów skupionych pod wspólnym parasolem na bazie filtra danych).

Przyklad pustego dashboardu podczas tworzenia. Źródło: Opracowanie własne

Dodatkowo użytkownicy Jira mają do dyspozycji kilka formatów układu graficznego pulpitów (przykładowo 1 lub 2 lub 3 kolumnowy ) oraz ponad 30 wbudowanych gadżetów.

Okno do edycji układu graficznego dashbaordu. Źródło: Opracownaie własne

Gadżety w swej naturze są łatwe w zrozumieniu oraz intuicyjne w użyciu. Począwszy od takich które po szybkim wskazaniu parametrów prezentują dane zgodne z ustawieniami, aż po takie gadżety, które dają użytkownikowi więcej możliwosci konfigurcyjnych tj. wykresy dwuwymiarowe, listy zadań z parametrami, selektory pól itp.

Wybrane gadżety. Źródło: Opracowanie własne

Gażdzety w swoim założeniu mają pomagać organizować i wyświetlać dane użytkownikowi w sposob atrakcyjny, najlepiej tak aby po paru minutach obcowania z warstwą graficzną dasboardu, użytkownik uzyskał wszystkie kluczowe informacje na temat ogólnej sytuacji panującej w danym projekcie. Wybrane gażdzety służą do prezentacji postępu prac, linii trendu pokazujących kierunek zachodzących zmian.  W wielu przypadkach, taka informacja powinna zostać wykorzystana do podjęcia dodatkowych akcji.

Operacje związane z dashboardami

Zestaw podstawowych operacji związanych z dashboardami to między innymi możliwość:

 

 

 1. Wielokrotnej edycji (parametrów samego dashboardu, jak również zawartości gadżetów i formy prezentacji danych)

 

2. Kopiowania dashbaordu

 

3. Dzielenia się stworzonym dashboardem z innymi współpracownikami

 

4. Udostępnianie dashboardów i dawanie możliwosci subskrypcji na nie

 

5. Wyszukiwania oraz dodawania do ulubionych

 

6. Usuwania dashboardów już niepotrzebnych

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o dashboardach oraz pozostałych szerokich możliwościach konfiguracyjnych narzędzia Jiry to przyjdź na nasze autorskie szkolenia:
 • Atlassian JIRA na poziomie pro...

  Jira Software to narzędzie przeznaczone dla wszystkich członków zespołu programistów, które służy do planowania, śledzenia procesu...
  Dowiedz się więcej
 • Atlassian Confluence

  Confluence to opracowana z myślą o dostępie zdalnym przestrzeń robocza, w której zespoły mogą dzielić się wiedzą i współpracować....
  Dowiedz się więcej

Podobne artykuły

Wszystkie artykuły