Jak w MS Word stworzyć automatyczny spis treści?

MS Office
Word

Każda publikacja, której treść przekracza 10 stron powinna zawierać spis treści. Dzięki temu tekst zostaje podzielony na części, co ułatwia odbiorcy odnalezienie odpowiedniego fragmentu w krótszym czasie. Na szczęście czasy, kiedy trzeba było ręcznie układać ten indeks już dawno minęły i teraz cały proces można zautomatyzować. A co za tym idzie wprowadzenie zmian nie generuje już tyle pracy co wcześniej. Automatyzacja spisu treści to nie tylko pomysł na oszczędność czasu, ale także postawienie na estetykę i pokazaniu swojej osoby z profesjonalnej strony. Dlatego tak samo jak grafik przygotowując się do pracy określa format ilustracji, tak samo autor powinien odpowiednio ustawić nagłówki i zadbać o odpowiedni spis treści. W artykule poniżej pokazujemy instrukcję co zrobić, aby po kilku kliknięciach spis treści generował się automatycznie.

Określenie stylu i zaznaczenie tytułów

To co trzeba zrobić w tym całym procesie to pokazać programowi, którą cześć tekstu powinien traktować jako tytuł, a którą jako podtytuł – jeżeli występuje taka potrzeba. W pierwszym kroku należy przejść do zakładki NARZĘDZIA GŁÓWNE, a następnie w sekcji STYLE zaznaczyć tytuł odpowiednim rodzajem pisma. Tutaj wyświetlają się przykładowe propozycje, ale program daje też możliwość stworzenia nagłówków według własnych preferencji – w tym celu należy rozwinąć komórkę ze stylami i wybrać opcję UTWÓRZ STYL.

 

W nowym oknie po wpisaniu nazwy stylu należy przejść do zaawansowanych opcji, które znajdują się po kliknięciu MODYFIKUJ. To tutaj w części FORMATOWANIE można wybrać odpowiedni font, a także jego rozmiar czy wielkość odstępu między literami. Co więcej po rozwinięciu przycisku FORMATUJ znajdują się dodatkowe ustawienia takie jak np. : wypełnienie liter kolorem (po rozwinięciu EFEKTY TEKSTOWE), numerowanie tytułów (po rozwinięciu NUMEROWANIE) czy ozdobienie nagłówka ramką (po rozwinięciu OBRAMOWANIE).

 

Warto zauważyć, że na spodzie tego okienka znajduję się opcja W NOWYCH DOKUMENTACH NA PODSTAWIE TEGO SZABLONU, która powoduje, że nowy styl zostanie przypisany na stałe do głównego okienka.

 

Mimo tego, że w nowym stylu istnieje dowolność co do kroju pisma to rekomendujemy aby w dokumentach ten styl nie odbiegał od firmowych standardów. Tutaj najlepszym rozwiązaniem jest pogrubienie czcionki i zwiększenie jej o kilka pikseli.

Jeżeli zależy Ci na tym, aby być efektywniejszym w swojej pracy to zapoznaj się z poniższą ofertą szkoleń z Microsoft Office dla siebie i dla swoich pracowników.
 • Word - poziom podstawowy

  Na szkolenie nauczysz się jak wykorzystać edytor tekstu do tworzenia przejrzystych dokumentów....
  Dowiedz się więcej
 • Word - poziom średniozaawansow...

  Na szkolenie nauczysz się jak poprawnie tworzyć dokumenty oraz jak wykorzystać wszystkie możliwości jego zmiany zgodnie z tym co o...
  Dowiedz się więcej
 • Word – poziom zaawansowany

  Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do zautomatyzowania pracy, a co za tym idzie – skrócenia czasu koniecznego na jej...
  Dowiedz się więcej
 • MS Word poziom podstawowy e - ...

  Poziom podstawowy. Rozpocznij pracę z najpopularniejszym edytorem tekstu....
  Dowiedz się więcej
 • MS Word poziom średniozaawanso...

  Poziom średniozaawansowany. Poznaj użyteczne funkcje MS Word....
  Dowiedz się więcej

Po przypisaniu stylu do wszystkich rozdziałów i podrozdziałów należy zaznaczyć, w którym miejscu w tekście ma pojawić się spis treści,  przejść do zakładki ODWOŁANIA i w sekcji SPIS TREŚCI wybrać funkcję o tej samej nazwie. Spis treści zostanie wygenerowany automatycznie, co więcej jeżeli dokument zostanie wzbogacony o dodatkową treść lub nazwa rozdziału zostanie zmieniona, to w celu aktualizacji spisu należy kliknąć AKTUALIZUJ WSPIS, a następnie wybrać AKTUALIZACJA CAŁEGO WPISU. Co ważne w MS Word w spisie treści można zmienić nazwę tytułu lub podrozdziału, jednak nie przekłada się to na automatyczne zmiany w dalszej części tekstu.

 

W sytuacji kiedy tytuły rozdziałów napisane są w niestandardowym stylu po rozwinięciu funkcji SPIS TREŚCI należy przejść do NIESTANDARDOWY SPIS TREŚCI i w oknie, które się pojawi wybrać OPCJE, a następnie zaznaczyć nazwę stylu, w którym zostały oznaczone odpowiednie tytuły tekstu.

 

Mimo tego, że wygenerowany spis treści wyglądem nawiązuje do klasycznego stylu, to zawsze można zadbać o spójność całego dokumentu i zmienić jego wygląd –  przy pomocy narzędzi znajdujących się na głównej wstążce.

Numeracja stron

W spisie treści numery stron pojawiają się automatycznie, jednak aby numer stron został wyświetlany na stronie z treścią, należy przejść do zakładki WSTAWIANIE, gdzie w sekcji NAGŁÓWEK i stopka znajduje się opcja NUMER STRONY. Finalny wygląd tej części dokumentu również można modyfikować.

Podobne artykuły

Wszystkie artykuły