Automatyczny kolor czcionki

MS Office
Excel

Dziś kilka słów na temat automatycznego rozróżniania kolorem czcionki liczb dodatnich i ujemnych. Część z Was pewnie pomyśli teraz o narzędziu formatowania warunkowego. I rzeczywiście dzięki niemu można takie reguły formatowania warunkowego wprowadzić. Jak korzystać z tego narzędzia możecie przeczytać tutaj: http://www.imperiumszkoleniowe.pl/szkolenie-dla-zaawansowanych-formatowanie-warunkowe-w-excelu 

Teraz jednak pokażemy Wam, jak to zrobić za pomocą formatu liczb.

Czym jest format liczby?

Jest to sposób wyświetlania tej liczby w komórce. A więc związany jest np. z ilością wyświetlanych miejsc dziesiętnych czy wyświetlanym symbolem waluty. Różne formaty liczb są dostępne w zakładce „Narzędzia główne” w oknie „Format liczb”” w grupie „Liczba”. Ale istnieje też oczywiście możliwość zdefiniowania własnego formatu niestandardowego.

Formaty niestandardowe

Wybierając w oknie formatowania komórek opcję „Niestandardowy” dostajemy możliwość zdefiniowania własnego typu formatu.

Jak zbudować własny typ formatu?

Typ formatu jest podzielony na cztery sekcje oddzielone od siebie średnikami:

liczby_dodanie;liczby_ujemne;zero;tekst

Oznacza to, że najpierw definiujemy format dla liczb dodatnich, potem dla ujemnych, następnie dla zera i dla tekstu. Wprowadzając tylko jeden typ formatu będzie on zastosowany do wszystkich danych.

Formaty dla liczb definiujemy używając zer oraz znaków #. Zero oznacza, że cyfra jest wymagana przy wyświetlaniu liczby, a znak # powoduje, że cyfra będzie wyświetlana tylko, jeśli jest znacząca. Czyli zapis:

0,00

oznacza, że w komórce będzie wyświetlana liczba dokładnie z dwoma miejscami po przecinku. Natomiast zapis:

0,##

oznacza, że liczba będzie wyświetlana maksymalnie z dwoma miejscami po przecinku (np. liczba 10,123 będzie wyświetlana jako 10,12, a liczba 10,1 jako 10,1).

Jeżeli liczba ujemna ma być wyświetlana ze znakiem „-”, to musimy go ręcznie wprowadzić przy definiowaniu typu w drugiej sekcji, np.:

0,00;-0,00

Chcąc wprowadzić tekst, który ma się pojawić w komórce obok liczby (np. dla zdefiniowania jednostki kg) należy ten tekst umieścić między znakami ””. Np. zapis:

0,000”kg”

oznacza, że liczba będzie wyświetlana dokładnie z trzema miejscami dziesiętnymi oraz symbolem „kg”.

Jeżeli tworzymy format dla danych tekstowych (czyli wprowadzamy kod w czwartej sekcji), to nie używamy ani zer ani znaków #, tylko znaku @. Czyli zapis:

„Raport sporządził: ”@

oznacza, że tekst w każdej tak sformatowanej komórce będzie poprzedzony tekstem „Raport sporządził: ”.

Formaty z użyciem kolorów

Aby zdefiniować kolor, który ma być użyty do formatowania konkretnych liczb musimy wprowadzić nazwę tego koloru w nawiasach kwadratowych. Wpisywana nazwa musi być pierwszą wpisywaną pozycją w danej sekcji. Np.:

[Czerwony];[Niebieski];[Zielony];[Żółty]

oznacza, że liczby dodatnie będą wyświetlane na czerwono, ujemne na niebiesko, zero na zielono, a tekst będzie wyświetlany na żółto.

Excel dopuszcza użycie jednego z ośmiu kolorów przy tworzeniu własnego formatu liczb. Oprócz czterech powyższych można jeszcze użyć:

[Czarny]; [Biały], [Amarantowy], [Błękitny].

Oczywiście po wprowadzeniu nazwy koloru możemy wprowadzać dodatkowe formaty, np.:

[Czerwony]0,00;[Niebieski]-0,00

itd…

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tworzenia własnych formatów liczb, to zapraszamy na szkolenia dla analityków.

Poszerz swoją wiedzę na szkoleniach z MS Excel
 • MS Excel - podstawowy

  MS Excel - poziom podstawowy

  Rozpoczynasz pracę z MS Excel lub chcesz usystematyzować wiedzę? Dowiedz się jak poprawnie rozpocząć pracę z Excelem, budować este...
  Dowiedz się więcej
 • MS Excel - poziom średniozaawa...

  Szkolenie pełne praktycznych zagadnień - tabele przestawne, popularne funkcje, formatowanie warunkowe i wiele innych....
  Dowiedz się więcej
 • MS Excel - poziom zaawansowany...

  Wykorzystaj zaawansowane funkcje Excela, zautomatyzuj powtarzalne czynności i odzyskaj czas na inne zadania....
  Dowiedz się więcej

Podobne artykuły

Wszystkie artykuły