Alternatywa dla WYSZUKAJ.PIONOWO

MS Office
Excel

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest bardzo często wykorzystywaną funkcją, która wyszukuje zadaną wartość w pierwszej kolumnie zakresu i zwraca wartość z tego samego zakresu z kolumny o numerze określonym przez użytkownika. Alternatywą dla tej funkcji jest kombinacja funkcji INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ o czym powie wam szkolenie Excel średniozaawansowany.

 

Początek rozwiązania - Funkcja INDEKS

Funkcja INDEKS jest to funkcja, która zwraca wartość elementu w tablicy określonego przez odpowiedni numer wiersza i kolumny (jest też możliwość użycia funkcji INDEKS w wersji odwołaniowej, jednak w tym przypadku omówimy i wykorzystamy wersję tablicową tej funkcji). Składnia tej funkcji jest następująca:

 

=INDEKS(tablica;nr_wiersza;nr_kolumny)

tablica – zakres komórek, wśród których będziemy szukać konkretnego wiersza i konkretnej kolumny. Jeśli tablica ma tylko jeden wiersz lub tylko jedną kolumnę, to odpowiedni kolejny argument (nr_wiersza lub nr_kolumny) staje się argumentem opcjonalnym.

nr_wiersza – numer wiersza w tablicy, z którego ma być zwrócona wartość,

nr_kolumny – numer kolumny w tablicy, z której ma być zwrócona wartość.

 

Jeśli jeden z dwóch powyższych argumentów otrzyma wartość zero, to wówczas funkcja INDEKS zwróci nam tablicę składającą się z całego wiersza lub całej kolumny (wtedy jednak trzeba ją wywołać jako funkcję tablicową, o czym przeczytacie w osobnym artykule). Zobaczmy teraz na przykładzie, jak działa funkcja INDEKS.

W wyniku tak wprowadzonej formuły otrzymamy wartość z komórki C10 (dziesiąty wiersz i trzecia kolumna).

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ jest to funkcja, która zwraca względną pozycję danego elementu w tablicy. Jej składnia jest następująca:

 

=PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość;przeszukiwana_tab;[typ_porównania])

szukana_wartość – jest to wartość, którą będziemy wyszukiwać

przeszukiwana_tab – tablica, w której będziemy wyszukiwać konkretną wartość

 

typ_porównania – argument ten może przyjmować trzy wartości: 1 gdy szukamy największej wartości mniejszej lub równej argumentowi szukana_wartość, 0 dla dokładnego dopasowania, -1 gdy szukamy najmniejszej wartości większej lub równej argumentowi szukana_wartość. Gdy wybieramy typ porównania 1, wtedy tablica musi być posortowana rosnąco, natomiast gdy wybieramy typ -1 – tablica musi być posortowana malejąco.

 

Zobaczmy teraz przykład wykorzystania funkcji PODAJ.POZYCJĘ w praktyce.

W wyniku tak wprowadzonej formuły otrzymamy względny numer wiersza w zaznaczonym zakresie, w którym znajduje się wartość z komórki G4 (czyli otrzymamy 11).

MS Excel - poziom średniozaawansowany

800  netto

Szkolenie pełne praktycznych zagadnień - tabele przestawne, popularne funkcje, formatowanie warunk...
Zobacz szkolenie

Kombinacja funkcji INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ

Za pomocą kombinacji funkcji INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ będziemy mogli wyszukiwać wartości znajdujące się w dowolnej kolumnie przeszukiwanego zakresu (a niekoniecznie w pierwszej jak to było w przypadku funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO).

 

Działanie takich zagnieżdżonych funkcji zobaczymy na przykładzie.

Mając podaną nazwę wydatku (komórka H4) będziemy chcieli znaleźć kategorię, do jakiej został zaklasyfikowany (w kolumnie A).

 

Ponieważ wydatku będziemy szukać w kolumnie trzeciej przeszukiwanego zakresu, nie możemy wykorzystać do tego celu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

 

Najpierw więc za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ znajdziemy względną pozycję naszego wydatku w kolumnie „Wydatek”, a następnie za pomocą funkcji INDEKS znajdziemy wartość o identycznej względnej pozycji w kolumnie „Kategoria”.

 

Wpisana formuła będzie więc wyglądać następująco:

 

=INDEKS(A1:D14;PODAJ.POZYCJĘ(G4;C1:C14;0);1)

 

W wyniku jej działania otrzymamy kategorię wydatku znalezioną w pierwszej kolumnie rozważanego zakresu.

Mimo, że składnia tak zagnieżdżonych funkcji jest bardziej skomplikowana niż składnia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, to jest to formuła całkowicie uniwersalna i nie wymaga ułożenia kolumn w określonej kolejności.

 

Poszukujesz szkolenia Excel dotyczącego konkretnego obszaru? Odezwij się do nas – posiadamy szeroki wybór szkoleń i kursów zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników!
 • MS Excel - podstawowy

  MS Excel - poziom podstawowy

  Rozpoczynasz pracę z MS Excel lub chcesz usystematyzować wiedzę? Dowiedz się jak poprawnie rozpocząć pracę z Excelem, budować este...
  Dowiedz się więcej
 • MS Excel - poziom średniozaawa...

  Szkolenie pełne praktycznych zagadnień - tabele przestawne, popularne funkcje, formatowanie warunkowe i wiele innych....
  Dowiedz się więcej
 • MS Excel - poziom zaawansowany...

  Wykorzystaj zaawansowane funkcje Excela, zautomatyzuj powtarzalne czynności i odzyskaj czas na inne zadania....
  Dowiedz się więcej

Podobne artykuły

Wszystkie artykuły