3 rodzaje SPISÓW TREŚCI, które ułatwią tworzenie dokumentów

MS Office
Word

Spis treści to lista, która pokazuje położenie w dokumencie wyróżnionych przez nas akapitów. Akapity te musimy w odpowiedni sposób zaznaczyć, aby program wiedział, które z nich wejdą do spisu treści. Ze względu na sposób wyróżniania akapitów, rozróżniamy trzy rodzaje spisów treści:

1. Spis treści oparty na stylach.

Word domyślnie zaciąga do spisu akapity sformatowane stylami nagłówkowymi. Jest to dla nas wygodne, bo nie musimy tworzyć tych stylów, ale nie zawsze chcemy, aby nasze tytuły miały taki format jaki mają style nagłówkowe. Dlatego też, jeśli utworzymy własne style, możemy w opcjach spisu treści nadać im odpowiedni poziom w spisie.

Można wtedy usunąć ze spisu style nagłówkowe, ale jeśli ich nie użyliśmy w dokumencie, nie ma to żadnego znaczenia.

 

Jeśli istnieje potrzeba utworzenia kilku spisów treści w dokumencie (np. spis tytułów, spis tabel, spis załączników), ten sposób jest jedynym możliwym. Do każdego spisu treści w opcjach zaznaczamy inne style i wstawiając kolejny, na pytanie: „Zamienić ten spis treści?” odpowiadamy „nie”. Należy jedynie do każdego spisu wybrać inne style (te, które zastosowaliśmy do konkretnych akapitów, np. do tytułów tabel).

Word - poziom średniozaawansowany

550  netto

Na szkolenie nauczysz się jak poprawnie tworzyć dokumenty oraz jak wykorzystać wszystkie możliwośc...
Zobacz szkolenie

2. Spis treści oparty na poziomach konspektu.

Jest to również domyślny sposób konstruowania spisu, co oznacza, że jeśli mamy w dokumencie akapity z poziomami konspektu od 1 do 9, to te akapity zostaną zaciągnięte do spisu.

 

Poziom konspektu to jeden z atrybutów formatu akapitu. Wystarczy go zdefiniować w danym akapicie, aby on znalazł się w spisie. Nie musimy już definiować stylów. Poziomów konspektu używamy przeważnie, aby w oknie nawigacji widzieć strukturę dokumentu. W oknie nawigacji pojawiają się jedynie akapity, które mają zdefiniowany poziom.

Niektóre ze stylów mogą mieć wśród swoich atrybutów poziom konspektu, dlatego też te style będą chciały domyślnie wejść do spisu. Jeśli tego nie chcemy, musimy je ze spisu usunąć (wystarczy usunąć przypisany do tego stylu poziom spisu).

 

W przypadku poziomów konspektu, wszystkie akapity z tym atrybutem wchodzą do spisu treści, nie możemy zdecydować, aby tylko ich część się tam znalazła. Dlatego też nie będziemy w stanie wstawić kilka różnych spisów opartych na poziomach konspektu do dokumentu.

W poprzednim naszym artykule opisaliśmy w jaki sposób stworzyć automatyczny spis treści, aby dowiedzieć się jak to zrobić,  przeczytaj ten artykuł, można to zrobić bezpośrednio klikając w poniższy link:

3. Spis treści oparty na polach wpisu spisu treści.

Ten trzeci sposób daje nam możliwość zaciągnięcia do spisu treści jedynie części akapitu. Części akapitu nie umieścimy w spisie ani za pomocą spisu opartego na stylach, ani na poziomach konspektu, gdyż w tych przypadkach tylko cały akapit będzie mógł być zaciągnięty do spisu. Poniżej na obrazku pokazana została sytuacja, gdzie do spisu ma być wciągnięta tylko część akapitu.

Aby zdefiniować pole wpisu, należy zaznaczyć część tekstu, który wejdzie do spisu, i nacisnąć kombinację klawiszy Alt+Shift+o (literka „o” jak Olsztyn). Pola wpisu są widoczne na ekranie tylko w trybie podglądu znaków niedrukowalnych (przycisk przypominający odwróconą literkę P na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit).

MS Word - e-learningi
 • MS Word poziom podstawowy e - ...

  Poziom podstawowy. Rozpocznij pracę z najpopularniejszym edytorem tekstu....
  Dowiedz się więcej
 • MS Word poziom średniozaawanso...

  Poziom średniozaawansowany. Poznaj użyteczne funkcje MS Word....
  Dowiedz się więcej
 • MS Word poziom zaawansowany e ...

  Poziom zaawansowany. Dowiedz się jak pracować z dużymi dokumentami....
  Dowiedz się więcej

Edycja wyglądu spis treści zawsze polega na edycji stylów spisowych. Są to domyślne wordowskie style, które mają swoje domyślne atrybuty formatu, ale możemy je dowolnie modyfikować. Nie możemy tych stylów skasować ani stworzyć od początku, gdyż są one zawsze używane, gdy tworzymy spis treści. Możemy je również transportować między dokumentami, aby nowo tworzony spis treści już miał określony wygląd. Narzędziem do transportowania stylów jest Organizator (przycisk Zarządzanie stylami w oknie dialogowym Style). Wygląd stylów użytych w dokumencie nie ma nic wspólnego z wyglądem stylów spisowych. Jeśli style spisowe nie mają włączonego atrybutu „aktualizuj automatycznie”, to ręczna zmiana wyglądu spisów treści nie zachowa się po jego aktualizacji. Przykładowo, jeśli chcemy wyboldować główne punkty w spisie, należy modyfikować styl Spis treści 1.

W tym celu należy zaznaczyć styl Spis treści 1 i w prawym przycisku myszy wybrać „modyfikuj”. Aby ten styl się nam wyświetlił, należy postawić kursor na dowolnym wpisie na poziomie pierwszym w spisie treści. Trzeba też przesuwać kursor, aby nie wyświetlił się styl „Hiperłącze”, którego tutaj nie należy modyfikować.

 

Aby wstawić kilka spisów treści o różnym wyglądzie do dokumentu, możemy użyć różnych stylów spisowych (mamy ich do dyspozycji 9). Należy w tym celu przypisywać odpowiednie cyfry (od 1 do 9) przy określaniu poziomu na który dany styl z dokumentu zostanie zaciągnięty do spisu. Mamy wtedy możliwość modyfikowania dowolnie każdego stylu spisowego.

 

Niestety spisy treści nie aktualizują się samodzielnie. Należy o tym pamiętać. Można jednak ustawić w opcjach programu, aby spis aktualizował się zawsze przed drukowaniem

Spis treści jest jednym z pól, dlatego będzie się aktualizował przed wydrukiem. Warto jednak wyrobić sobie odruch aktualizacji wszystkich pól (takich jak spisy czy odsyłacze) przed zamknięciem dokumentu.

O Wordzie wiemy wszystko, sięgnij po darmową wiedzę:

Podobne artykuły

Wszystkie artykuły